Madách Imre Az ember tragédiája c. műve nyomán

Tragédia

Háromszék Táncegyüttes / Sepsiszentgyörgy / RO

 

„Miért gondolom, hogy koreográfiát, táncelőadást alkothatunk Madách Tragédiájából? A Madách- szöveg komplexitását, filozofikus drámaiságát a zene-tánc-mozdulat-látvány-film eszköztárral, rövidített szöveggel ki lehet-e fejezni vagy eleve bukásra ítéljük a darabot a Lucifer-i rideg logika, a tagadás, a mindenben hibát találó érvelés mentén?

Aldous Huxley brit író, költő és filozófus 1931-ben írta legismertebb művét, a Szép új világ (Brave New World) című disztópiát. A regény egy elképzelt távoli jövőben játszódik: tökéletesen megszervezett társadalom, tudományos kasztrendszer, módszeres neveléssel kiírtott szabad akarat, család helyett folyamatos partnercserés szexualitás, »szóma« nevű tökéletes kábítószerrel elért, elviselhetővé tett szolgaság. 1958-ban, huszonhat évvel a regény 1932-es megjelenése után, Huxley Visszatérés a szép új világhoz címmel írt esszésorozatában a következőket olvashatjuk: »Az 1931-ben jövendöltek várakozásomnál jóval előbb válnak valóra.«

Huxley tanulmánya vezetett el engem Madách Imre művéhez. Madách 100 évvel Huxley előtt, 1859-60-ban is hasonlóan látta a jövőt. Madách idejében London volt Európa, a világ legfejlettebb társadalma, ipari-gazdasági nagyhatalma. De Madách nem a londoni színnel, a saját jelenével fejezte be legismertebb alkotását, hanem továbbgondolta Ádám és Éva jövőjét. Falanszter, az űr, az eszkimó jelenetek mind borúlátó, az ember bukásának, pusztulásának vízióját előrevetítő jóslatai, disztópiái. Úgy gondolom, ma is érvényesek, jelenidejűek Madách szövegei, amiket a tánc-színházi drámában használunk. »Erősebb lett az ember, mint az Isten« (Fáraó). »Nem kisszerű volt-é a hon fogalma? Most már egész föld a széles haza« (Lucifer). Amire Ádám földhözragadt válaszgondolata: »Egyet bánok csak: a haza fogalmát / Megállott volna az tán, úgy hiszem / Ez új rend közt is.« Igen, most alakul az új rend, a szép új világ, melyben újra előveszik a szép ígéreteket, a nagyszerű jelszavakat: »Egyenlőség, testvériség, szabadság!« A Huxley által megjósolt agymosással el lehet érni, hogy ezekkel a soha be nem tartott jelszavakkal, fogalmakkal néptömegeket újra akolba, falanszterbe lehessen terelni.

A Tragédia-előadást Madách műve nyomán gondolatébresztőnek szánom. A táncművészet (néptánc, kortárstánc, mozgásművészet) eszközeivel a férfi-nő kapcsolatról, az egyén és tömeg viszonyáról, a hitről, szerelemről, szabadságról, a versenyről, a falanszter létről kérdéseket teszek fel, és megpróbálom a válaszokat is megkeresni. Múlt nélkül nincs jövő, mondja Babits. A jelent látva kimondom, jövő nélkül nincs jövőnk. Ezért küzdjünk tovább és bízva bízzunk!” (Könczei Árpád)

 

Könczei Árpád

Zeneszerző, koreográfus, Margittán született 1959. január 16-án. 1978-ban érettségizett Kolozsváron a Zeneművészeti Középiskolában zongoraszakon. 1983-ban diplomázott zeneszerzés szakon a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián. Zenei tanulmányai mellett édesapja, Könczei Ádám ösztönzésére népzenével és néptánccal is foglalkozni kezdett, egyike volt az erdélyi, a kolozsvári táncházmozgalom 1977-es elindítóinak a Bodzafa és Ördögszekér együttes tagjaként. Friss diplomásként 1983-ban került Sepsiszentgyörgyre, a Háromszék Táncegyüttes egyik alapítója, 1995-ig művészeti vezetője, majd 2000–2005 között a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes művészeti vezetője, koreográfusa. 1995 márciusában Budapestre költözött, ahol éveken át a Duna Televízió szerkesztőjeként dolgozott. Zeneszerzőként több mint 200 szimfonikus mű, valamint színházi és táncszínházi, illetve filmzene alkotója. Koreográfusként 56 előadást jegyzett. Fontosabb díjai, kitüntetései: UNITER-különdíj (legjobb színházi zene, 2012), Harangozó Gyula-díj (2019).

 

Háromszék Táncegyüttes

Az 1990-ben alakult sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes célkitűzése az erdélyi etnikumok népzene és néptánc kultúrájának gyűjtése, megőrzése és továbbadása. Ezt egy új, egyéni formavilág megteremtésével szeretné elérni, a színház nyelvén, új kontextusba helyezve, felülírva az időszerűtlen, változatlan folklór sztereotípiáját. Egyedi arcvonalát a hagyományos folklórműsorok és a kortárs táncszínházi formák ötvözésében alakította ki az évek során, mialatt kiaknázta az egyes népszokások, rítusok vagy éppen regionális vonatkozású történelmi események drámai potenciálját és a bennük rejlő teatralitást.

A Háromszék Táncegyüttes hivatalos fenntartója Kovászna Megye Tanácsa. Igazgató: Virág Endre, művészeti vezető: Ivácson László.

 

SZEREPOSZTÁS:

 

Az Úr – Fazakas Tamás
Angyalok kara – Iffiú Boróka, Kocsis Tekla, Kocsis Ünige, Kolcsár Zonga, Szilágyi Katalin, Vetró Bodoni Flóra
Ádám – Márton Csaba
Éva – Márton Edina-Emőke
Lucifer – Melles Endre
Földanya – Erőss Judit
Catulus – Kiss Adorján
Hippia – Ádám Júlia, Both Eszter
Cluvia – Podholiczky Rebeka Ráhel, Vass Tünde
Gladiátorok – Portik Norbert, Szvinyuk Sándor
Péter apostol – Fazakas Levente
Helene – Lukács Réka
Robespierre – Portik Norbert
Saint-Just – Kiss Adorján
Marquis arisztokrata – Fülöp Zoltán-József
Éva anyja – Lukács Réka
Tudós/falanszter vezető – Kocsis Lilla-Tünde
Két eszkimó – Pável Hunor-Mihály, Szvinyuk Sándor

Rabszolgák, kórus, eretnekek, barátok, forradalmárok, polgárok, munkások, diákok, falanszter lakók – Ádám Júlia, Both Eszter, Fazakas Mónika, Gere Gabriella, Kocsis Lilla-Tünde, Lukács Réka, Podholiczky Rebeka Ráhel, Vass Tünde, Vitályos Dorottya, Bakos Ernő, Balla Gergely, Fülöp Zoltán-József, Gere Csaba, Kiss Adorján, Pável Hunor-Mihály, Portik Norbert, Szvinyuk Sándor

Heveder zenekar: Fazakas Levente, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György

 

A hangfelvételeken közreműködtek: Árendás Péter, Bajna György, Fazakas Albert, Fazakas Levente, Kertész János, ifj. Koszorús Kálmán, Könczei Árpád, Liber Róbert, Papp István Gázsa, Péter János, Réman Zoltán, Szilágyi László
Utómunka: Kertész Huba

 

Dramaturg: Kozma András
Koreográfus asszisztens: Melles Endre
Koreográfus asszisztens, balettmester: Cseke Ágnes
Jelmeztervező asszisztens: Csüdöm Eszter
Kellék-készítő mester: Zayzon Ádám
Operatőr: László Barna
Művészeti munkatárs, koreográfus: ifj. Zsuráfszky Zoltán, Harangozó-díjas
Díszlet-, jelmeztervező: Balázs Gyöngyi

 

Zeneszerző, rendező-koreográfus: Könczei Árpád, Harangozó-díjas

 

Időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül

az előadás nyelve: HU

felirat: RO, EN
Bemutató: 2022, december 6.