Un titlu, ce-i un titlu?

Nu întâmplător mi-am intitulat astfel cronica în care încerc să surprind esențialul despre spectacolul intitulat Sacrificiul primăverii al Companiei She She Pop Berlin. Spectacol prezent pe afișul celei de-a patra ediții a Festivalului Internațional de Teatru Reflex de la Sfântu Gheorghe (5-16 mai 2018). Am făcut-o mai puțin cu gândul la celebrul vers din Romeo și Julieta a lui Shakespeare (Un nume, ce-i un nume?) cât la relația declarată dintre partea vorbită, dramatizată și cea muzicală, dansată a montării.

În mod declarat, spectacolul este derivat, intim legat de celebra scriere muzicală a lui Igor Stravinski. Datând din anul 1913, scrisă anume pentru Les Ballets Russes a lui Diaghilev. Numai că, pentru ca asocierea să se dovedească justificată, este nevoie să cădem de acord nu doar asupra relației dintre comentariul muzical și partea vorbită/dramatică, în sensul clasic al conceptului, ci și asupra felului în care este tradus în felurite limbi titlul compoziției lui Stravinski.

Engleza a preferat The Rite of Springs, franceza Le Sacré du Printemps, multă vreme în cultura română s-a optat pentru varianta Sărbătoarea Primăverii. The Rite din engleză poate trimite cu gândul și la ritual, și la păgânismul, și la panismul  atât de imbricate toate în sonurile muzicii lui Stravinski, Le Sacré din franceză merge chiar și mai departe acoperind atât partea păgână muzicală, cât și nebunia, desfrânarea, ruperea tuturor zăgazurilor firii, presupuse de venirea primăverii. Sărbătoarea din română reprezenta, în opinia mea, traducerea cea mai cuminte și poate și cea mai neconformă realității ample a semnificațiilor pe care le dorea acoperite creația lui Stravinski.

Pentru turneul în România al spectacolul de teatru al trupei She She Pop din Berlin s-a preferat varianta Sacrificiul primăverii. Care este și nu este riguros exact și în strictă conformitate cu ceea ce vedem pe scenă. Un spectacol cu un prolog și în două părți, fiecare dintre acestea în dublă cheie, și dramatică, și muzical-dansantă, care abordează tema maternității. Mai exact raporturile complicate dintre mame și fiice. Solidarități, rivalități, empatii și contraziceri dramatice deopotrivă.

O consistentă parte a interpreților spectacolului  sunt legați, pesemne, în viața civilă de relație de familie clare. Rude de gradul întâi. Joacă acum într-un spectacol declarat a fi unul de tip mărturie în care mame și fiice deopotrivă își răscolesc memoria, simțurile, își pun pe tavă viața, împărtășindu-ne nouă, spectatorilor, cu sinceritate, felurite aspecte ale vieții lor personale. Sinceritatea mărturisirii și sinceritatea comunicării sunt considerate de componenții trupei condiții sine qua non ale reușitei.

Pe un plan înclinat sunt determinate și delimitate, cu ajutorul unei cortine transparente, grupul mamelor de cel al fiicelor. Ritmul se amplifică, capătă din ce în ce mai multă percutanță dinamica relațiilor se contorsionează pe măsură ce muzica, mișcarea își intră tot mai deplin în drepturi. Contează nu doar jocul actorilor – ei rămân astfel chiar dacă estetica teatrală a grupului repudiază termenul, preferându-l pe acela de performeri (caietul-program al Festivalului ni-i indică drept performeri pe Cornelia și Sebastian Bark, Heike și Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Irina și Ilia Papatheodoru, Heidi și Berit Stump și pe Nina Teclenburg), ci și decorul (Sandra Fox și She She Pop), coregrafia (Jill Emmerson), întregul videomapping.

Părerea mea este că Sacrificiul primăverii se prezintă, mai curând, drept un spectacol destinat simțirii decât analizelor și decodărilor mentale.

Festivalul Internațional de Teatru „Reflex”  

She She Pop Berlin

SACRIFICIUL PRIMĂVERII

Concept: She She Pop

Video: Benjamin Krieg și She She Pop

Decor: Sandra Fox și She She Pop

Costume: Leo Sovso

Colaborator muzical: Damian Rebgetz

Colaborator coregraf: Jill Emmerson

Consultant dramaturgie: Veronika Steininger

Light design și regie tehnică: Sven Nichterlein

Sunet: Florian Fisher

Cu: Cornelia și Sebastian Bark, Heike și Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Irina și Ilia Papatheodoru, Heidi și Berit Stump, Nina Teclenburg

11 mai 2018
Mircea Morariu
www.yorick.ro