ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN – douăsprezecea zi

Photo: BARABÁS Zsolt, VARGYASI Levente